neformalusis švietimas

neformalusis švietimas
neformalusis švietimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas. Neformalusis mokymas ar auklėjimas vyksta, kai mokinys mokosi savarankiškai. Neformalusis mokymas apima mokymąsi ne mokykloje, be jos pagalbos, šalia formaliojo ugdymo sistemos, už formaliosios ugdymo sistemos ribų moksleivių laisvu pasirinkimu. Tai įvairūs parengiamieji ir profesiniai kursai, nuotolinis mokymas, papildomo lavinimo institucijų veikla, pvz., jaunųjų technikų rūmų ir pan. atitikmenys: angl. informal education vok. informale Bildung rus. неформальное образование

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • neformalusis švietimas — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas. atitikmenys: angl. non formal… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neformalusis mokymasis — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Savarankiškas mokymasis, turintis planingumo (tikslo, laiko, vietos ir kt.) požymių ir svarbus besimokančiam asmeniui. Toks mokymasis paprastai neatestuojamas pažymėjimu. atitikmenys: angl.… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • neformalusis profesinis mokymasis — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Savo noru pasirenkamas, mokymo dalykų ir laiko neribojamas profesinis mokymasis pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas.… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • formalusis švietimas — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Švietimas, vykstantis pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • informal education — neformalusis švietimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas. Neformalusis mokymas ar auklėjimas vyksta, kai mokinys… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • informale Bildung — neformalusis švietimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas. Neformalusis mokymas ar auklėjimas vyksta, kai mokinys… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • неформальное образование — neformalusis švietimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas. Neformalusis mokymas ar auklėjimas vyksta, kai mokinys… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • non-formal learning — neformalusis švietimas statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • formal education — formalusis švietimas statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Švietimas, vykstantis pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokykla — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”